AKCE

Kromě pravidelných výukových programů realizujeme v průběhu roku jednorázové akce např. Halloween, Den Země atd.), které jsou v uvedené nabídce. Nabízíme také organizaci školních výletů, škol v přírodě a jarní + letní tábory.

akce