Osudy lidí 2. světové války

Osudy lidí 2. světové války

Náročná a těžká doba, která změnila celý svět. Pomocí diskuse a didaktických aktivit se
pokusíme přiblížit jedno z nejtěžších témat lidské historie. Osvojíme si pojmy jako holocaust, diskriminace aj. Přiblížením příběhů lidí z blízkého okolí se pokusíme předat dětem atmosféru tehdejší doby. Okrajově se dotkneme života Židů, volyňských Čechů či odsunu Němců. Abychom nekončili s negativními výhledy do budoucna, zmíníme také několik významných osobností, které zachránili nespočet lidských životů. Z čehož plyne, že každá doba, i ta těžká, má světlé chvíle.

Období: prosinec až březen

Věk: 5. třída, 2. stupeň ZŠ

Doba trvání: 4,5 h (závisí na příjezdu a odjezdu autobusu nebo individuální domluvě)

*snížená cena v případě zkrácení programu

S sebou: vlastní psací potřeby, outdoorové oblečení, dobrá terénní obuv, pláštěnka, svačina, pití, přezůvky

Cena: 80 Kč/os.