Na jedné vlně

"Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili."

  John C. Maxwell

Daný program je zaměřen především na vzájemnou spolupráci, upevnění mezilidských vztahů, posilování týmové práce, prevenci, poznávání sami sebe a svého okolí.                     

Program je vhodný na budování nových třídních kolektivů nebo jako prevence sociálně-patologických jevů.

Věk: zaměřeno na starší školní věk (od 5. třídy ZŠ)       

Časová náročnost: dle individuální domluvy (přes jednu/dvě a více nocí)

Cena: viz. ceník

INFORMACE PRO UČITELE