Přežití v lese

Program je zaměřený na přežití v přírodě. Naučíme se vázat uzly, rozdělávat oheň, najít potravu, vybudovat obydlí, vyrábět z přírodnin apod. Celý program probíhá venku v přírodě a to i za nepříznivého počasí, proto je potřebné mít vhodné oblečení (outdoorové oblečení, dobrá terénní obuv, pláštěnka, svačina, pití).

VĚK: ZŠ od 3. třídy + 2. stupeň

CENA: 75 Kč/os.