Výukové programy

V průběhu školního roku vytváříme pro mateřské a základní školy různé druhy výukových programů. Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti – zdokonalit vztah k sobě samému a ke svému okolí.

Většina témat je spjata s enviromentální výchovou a doplněna pohybovými a kreativními prvky. Klademe důraz na učení zážitkem a správným zacílením se snažíme naplnit potřeby žáků, prohloubit vztahy v třídním kolektivu a rozvíjet pozitivní náhled na svět.

Doba trvání VP – 4,5 hodiny (dle autobusových spojů a individuální domluvy).

 

Výukové programy pro školy

Výukové programy pro školky

Zvyky a tradice