Výukové programy

V průběhu školního roku vytváříme pro mateřské a základní školy různé druhy výukových programů. Snažíme se o všestranný rozvoj osobnosti - zdokonalit vztah k sobě samému a ke svému okolí. Všechna témata jsou spjata s enviromentální výchovou a doplněna pohybovými a kreativními prvky. Klademe důraz na učení zážitkem a správným zacílením se snažíme naplnit potřeby žáků, prohloubit vztahy v třídním kolektivu a rozvíjet pozitivní náhled na svět. Doba trvání VP - 4 hodiny (dle autobus. spojů)