TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

ORTOPTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Přihlašování pouze elektronicky

kapacita naplněna

Ze závažných zdravotních důvodů vrátíme 50 %, ale pouze při předložení lékařské zprávy.

V případě zrušení tábora na základě vládního nařízení Vám vrátíme 90% z ceny tábora (10 % je použito na pokrytí nezbytných nákladů).

Děkujeme za pochopení