Voda nad zlato

"Koloběh a význam vody"

Cíl: seznámit děti s koloběhem a smyslem vody

Prostřednictvím zážitkové pedagogiky děti získají teoretické vědomosti o vzniku, koloběhu a využití vody, ale především se zaměříme na její smysl         a význam v celosvětovém měřítku. Program bude doplněn o pohybové a kreativní činnosti.

Věk: 1. - 5.ročník ZŠ

S sebou: outdoorové oblečení, dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití.               Za příznivého počasí půjdeme k místnímu rybníku.

Cena: 75 Kč/os.