Voda nad zlato

Koloběh a význam vody

Prostřednictvím zážitkové pedagogiky děti získají teoretické vědomosti o vzniku, koloběhu a využití vody, ale především se zaměříme na její smysl         a význam v celosvětovém měřítku. Program bude doplněn o pohybové a kreativní činnosti.

Období: duben - květen

Věk: 1. - 5.ročník ZŠ

S sebou: outdoorové oblečení, dobrá terénní obuv, pláštěnka, přezůvky, svačina, pití. Za příznivého počasí půjdeme k místnímu rybníku.

Cena: 80 Kč/os.