ENGLISH CAMP 2021

Jako tradičně (již 5. ročník !!!) pořádáme na začátku léta English Camp. V dopoledních hodinách probíhá výuka angličtiny formou konverzace, projektového a zážitkového učení s lektory. Odpolední a večerní program je zaměřen na hry a zábavu opět s angličtinou.

TERMÍN: 6. - 11. 7. 2021

8 - 15 LET

CENA: 3.400,-

Instruktoři tohoto táboru

Dita Kaňáková

Tomáš Novák

Matouš Feranec

Zuzka Nétková

Silvie Vašíčková

Ze závažných zdravotních důvodů vrátíme 50 %, ale pouze při předložení lékařské zprávy.

V případě zrušení tábora na základě vládního nařízení Vám vrátíme 90% z ceny tábora (10 % je použito na pokrytí nezbytných nákladů).

Děkujeme za pochopení

OHLÉDNUTÍ  ZA MINULÝMI ROČNÍKY