Kreativní VP

"Kreativita je vidět něco, co dosud neexistuje ... "