Zootropolis

ZOOTROPOLIS

"Můžeme být vším, čím chceme"

Prostřednictvím pohádkového příběhu Zootropolis bude program zaměřen především na pozitivní motivaci, vzájemnou spolupráci, upevnění mezilidských vztahů, posilování týmové práce, prevenci negativních třídních vlivů, poznávání sami sebe a svého okolí. Dané téma je vhodné na budování nových třídních kolektivů nebo jako prevence sociálně-patologických jevů.

Věk: zaměřeno na mladší školní věk (pro větší děti – tematicky obdobný program – Na jedné vlně)

Časová náročnost: dle individuální domluvy (přes jednu/dvě a více nocí)

Cena: dle individuální domluvy